Certyfikaty

Nasze kwalifikacje

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

 • CERTYFIKAT UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWEGO NR 374
 • CERTYFIKAT UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCY MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ ŚRODKÓW TECH. NR 374
 • BIEGŁY SĄDOWY PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W OLSZTYNIE I GDAŃSKU
 • BIEGŁY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ UPR. 26
 • BIEGŁY SKARBOWY NR 54 Z ZAKRESU TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, MASZYN I URZĄDZEŃ
 • DYPLOM AUDATEX (KALKULACJA SZKÓD)
 • KURS DOT. POJAZDÓW ZABYTKOWYCH I KOLEKCJONERSKICH
 • KURS DOT. TECHNOLOGII NAPRAW ELEMENTÓW METALOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
 • KURS DOT. BUDOWY, OCENY STANU TECHNICZNEGO I WYCENY WARTOŚCI POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH – SPECJALNYCH
 • KURS DOT. OCEN TECHNICZNYCH I WYCEN WARTOŚCI POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW
 • KURS DOT. PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH I DODATKOWYCH BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW
 • DIAGNOSTYKA USZKODZEŃ SILNIKÓW SPALINOWYCH
 • KURS DOT. SIECI WYMIANY DANYCH (CAN) W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
 • PROCESY ZUŻYCIA POJAZDÓW, A BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
 • WERYFIKACJA JAKOŚCI I OCENA NAPRAW POWYPADKOWYCH
 • BADANIA I ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNE POJAZDÓW MECHANICZNYCH
 • ANALIZA I REKONSTRUKCJA ZDARZEŃ: KATASTROF, WYPADKÓW I KOLIZJI DROGOWYCH
 • UPRAWNIENIA KAPITANA JACHTOWEGO
 • UPRAWNIENIA KAPITANA MOTOROWODNEGO
 • CERTYFIKAT RADIOOPERATORA KRÓTKIEGO ZASIĘGU