Usługi

W czym możemy Ci pomóc?

Rzeczoznawca Samochodowy

Rozwiejemy Twoje wątpliwości. Świadczymy usługi w poniższych dziedzinach:

 •  wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych wszelkich branż i typów
 •  wycena środków trwałych i nietrwałych przedsiębiorstw
 •  ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych, sprzedaży itd)
 •  wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu budowlanego, drogowego, suwnic itp.
 •  kalkulacje kosztów naprawy pojazdów 
 •  pomoc w zakupie samochodu (osobowe i ciężarowe)
 •  analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)
 •  poradnictwo techniczne
 •  opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody i motory)
 •  weryfikacje stanu obiektów podwodnych (posiadam uprawnienia nurkowe KDP/CMAS)
 •  sporządzanie ocen i opinii na temat stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii, jakości naprawy pojazdu

potrzebnej do zawarcia:

 • umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki
 • umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki
 • umowy w formie leasingu zwrotnego lub operacyjnego
 • przy aktualizacji danych księgowych
 • podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości)
 • dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego
 • na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp….)
 • oraz dla innych celów określonych przez Klienta
 • świadectwa materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • ocena stanu technicznego wyrobów hutniczych, stalowych konstrukcji spawanych oraz podzespołów pojazdów drogowych,
 • badania przyczyn awarii lub przyspieszonego zużycia elementów maszyn, pojazdów i konstrukcji,
 • wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodami nieniszczącymi (defektoskopia rentgenowska, ultradźwiękowa i magnetyczna, badania penetracyjne),
 • pomiary grubości oraz ocena stanu powłok ochronnych i dekoracyjnych,
 • ocena zużycia korozyjnego obiektów technicznych.